Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 11/2019/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến Ngày ban hành: 22/10/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2018/TT-BNNPTNT NGÀY 25/12/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
  • PHỤ LỤC: MẪU GIẤY KHAI BÁO THÔNG TIN CHUYỂN TẢI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật