Thông tư 41/2019/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 41/2019/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 41/2019/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 01/10/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 66/2015/TT-BCA NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2015 QUY ĐỊNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
 • TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 • KẾT QUẢ XÁC MINH
 • ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 • GIẤY XÁC NHẬN (Số Chứng minh nhân dân)
 • PHIẾU ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 • PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 • BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 • GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
 • PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 41/2019/TT-BCA để xử lý: