Thông tư 28/2019/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2019/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 28/2019/TT-BYT hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 28/2019/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 28/10/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 28/2019/TT-BYT hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THÔNG TIN, BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc thông tin, báo cáo
 • Điều 3. Cơ quan thực hiện báo cáo
 • Điều 4. Chế độ, hình thức thông tin, báo cáo
 • Điều 5. Nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo
 • Điều 6. Quy trình thông tin, báo cáo
 • Điều 7. Thời gian thông tin, báo cáo
 • Điều 8. Trách nhiệm của Cục Y tế dự phòng
 • Điều 9. Trách nhiệm của Viện khu vực
 • Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế và Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2019/TT-BYT để xử lý: