Văn bản khác 162/CTPH-TANDTC-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 162/CTPH-TANDTC-BTP

Tiêu đề: Chương trình phối hợp 162/CTPH-TANDTC-BTP năm 2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023 Số hiệu: 162/CTPH-TANDTC-BTP Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Lê Thành Long, Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 08/04/2019 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 162/CTPH-TANDTC-BTP để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 162/CTPH-TANDTC-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 162/CTPH-TANDTC-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 162/CTPH-TANDTC-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 162/CTPH-TANDTC-BTP

Đang cập nhật