Nghị định 82/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 82/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng Số hiệu: 82/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 12/11/2019 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU, PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
 • Điều 5. Các loại tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ
 • Điều 6. Quy định phá dỡ tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài bị chìm đắm tại Việt Nam
 • Chương II QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
 • Điều 7. Điều kiện đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
 • Điều 8. Thẩm quyền quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
 • Điều 9. Thủ tục quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
 • Điều 10. Thủ tục quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
 • Điều 11. Quyết định dừng ngay hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển
 • Điều 12. Quyết định dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển
 • Điều 13. Phương án phá dỡ tàu biển
 • Điều 14. Thẩm quyền, thủ tục phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển
 • Điều 15. Thực hiện phương án phá dỡ tàu biển
 • Chương III NHẬP KHẨU TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠ
 • Điều 16. Điều kiện để nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
 • Điều 17. Trình tự thực hiện việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
 • Điều 18. Thẩm quyền quyết định mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
 • Điều 19. Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
 • Điều 20. Thủ tục nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Điều 23. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC MẪU CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP KHẨU, PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • Mẫu số 01 ĐỀ NGHỊ Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động
 • Mẫu số 02 QUYẾT ĐỊNH Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động
 • Mẫu số 03 ĐỀ NGHỊ Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động
 • Mẫu số 04 ĐỀ NGHỊ Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển
 • Mẫu số 05 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển
 • Mẫu số 06 ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
 • Mẫu số 07 GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 82/2019/NĐ-CP để xử lý: