Quyết định 2864/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2864/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 2864/QĐ-BTP năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Số hiệu: 2864/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 13/11/2019 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 2864/QĐ-BTP năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ...
  • Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư ...
  • Điều 2. Các đơn vị được trang bị xe ô tô theo quy định tại Quyết định này thực hiện việc quản lý, sử ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2864/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2864/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2864/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2864/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2864/QĐ-BTP

Đang cập nhật