Văn bản khác 4741/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 4741/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 4741/KH-UBND năm 2019 về phòng chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre Số hiệu: 4741/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Hữu Lập Ngày ban hành: 23/09/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Kế hoạch 4741/KH-UBND năm 2019 về phòng chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 • KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIẾU NƯỚC, HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN MÙA KHÔ NĂM 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
 • A. Mục đích, yêu cầu
 • B. Nội dung chủ yếu
 • I. Công tác chuẩn bị phòng chống, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020
 • 1. Về thủy lợi và xây dựng cơ bản
 • 2. Sản xuất nông nghiệp
 • 3. Cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người dân
 • 4. Công tác thông tin, tuyên truyền
 • 5. Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư:
 • 6. Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh:
 • 7. Sở Khoa học và Công nghệ:
 • 8. Công ty Điện lực Bến Tre:
 • 9. Sở Y tế:
 • 10. Sở Giáo dục và Đào tạo:
 • 11. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:
 • 12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
 • II. Các kịch bản ứng phó
 • 1. Dự báo tình hình
 • 2. Công tác chỉ đạo phòng, chống, ứng phó đối với từng cấp độ rủi ro thiên tai
 • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 4741/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 4741/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 4741/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 4741/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 4741/KH-UBND

Đang cập nhật