Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 18/2019/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 15/11/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN, CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TRỒNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TRỒNG TRỌT
 • Điều 3. Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến trồng trọt
 • Điều 4. Cơ sở dữ liệu về giống cây trồng
 • Điều 5. Cơ sở dữ liệu về phân bón
 • Điều 6. Cơ sở dữ liệu về sản xuất trồng trọt
 • Điều 7. Cơ sở dữ liệu về đất trồng trọt
 • Điều 8. Cơ sở dữ liệu về chế biến và thị trường sản phẩm trồng trọt
 • Chương III QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, CẬP NHẬT, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TRỒNG TRỌT
 • Điều 9. Nguyên tắc quản lý tài khoản cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
 • Điều 10. Tần suất cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
 • Điều 11. Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
 • Chương IV QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TRỒNG TRỌT
 • Điều 12. Nội dung quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
 • Điều 13. Bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Điều 14. Trách nhiệm của Cục Trồng trọt
 • Điều 15. Trách nhiệm của Cục Bảo vệ thực vật
 • Điều 16. Trách nhiệm của Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản
 • Điều 17. Trách nhiệm của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
 • Điều 18. Trách nhiệm của Trung tâm tin học và Thống kê
 • Điều 19. Trách nhiệm của Tổ chức chứng nhận
 • Điều 20. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT để xử lý:
 • Đang cập nhật