Thông tư 08/2019/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2019/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 08/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng Ngày ban hành: 11/11/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO HÌNH THỨC ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Trách nhiệm giám sát, quản lý chất lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Điều 3. Trách nhiệm giám sát, quản lý chất lượng của nhà đầu t
  • Điều 4. Chi phí kiểm định, giám sát, quản lý chất lượng thi công xây dựng
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2019/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2019/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2019/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2019/TT-BXD

Đang cập nhật