Văn bản khác 3144/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 3144/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 3144/KH-UBND năm 2019 về phát triển thương mại, phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại năm 2019-2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành Số hiệu: 3144/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Thanh Hải Ngày ban hành: 11/07/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Kế hoạch 3144/KH-UBND năm 2019 về phát triển thương mại, phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại năm 2019-2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

 • KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019 ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • 1. Về phát triển thương mại 2019-2020:
 • 2. Về Thương mại điện tử 2019-2020:
 • 3. Về xúc tiến thương mại 2019-2020:
 • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.
 • 1. Kinh phí thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại:
 • 2. Kinh phí thực hiện kế hoạch thương mại điện tử:
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 3144/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 3144/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 3144/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 3144/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 3144/KH-UBND

Đang cập nhật