Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT năm 2019 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 4507/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phùng Xuân Nhạ Ngày ban hành: 21/11/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT năm 2019 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
  • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào ...
  • DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT

Phân tích chính sách về Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật