Quyết định 3729/QĐ-BNN-TCTL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3729/QĐ-BNN-TCTL

Tiêu đề: Quyết định 3729/QĐ-BNN-TCTL năm 2019 về phê duyệt “Đề án tăng cường bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý” Số hiệu: 3729/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp Ngày ban hành: 27/09/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 3729/QĐ-BNN-TCTL năm 2019 về phê duyệt “Đề án tăng cường bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý”

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DO BỘ NÔNG NGHIỆP ...
 • Điều 1. Phê duyệt “Đề án tăng cường bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp ...
 • I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • III. TIẾN ĐỘ VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển ...
 • PHỤ LỤC I KINH PHÍ TRIỂN KHAI MỘT SỐ HẠNG MỤC CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN
 • PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3729/QĐ-BNN-TCTL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3729/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3729/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3729/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3729/QĐ-BNN-TCTL

Đang cập nhật