Thông tư 06/2019/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2019/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 06/2019/TT-BTP quy định về Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 06/2019/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 21/11/2019 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 06/2019/TT-BTP quy định về Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Hệ thống biểu mẫu thống kê và trách nhiệm thực hiện biểu mẫu
 • Điều 3. Cơ quan nhận báo cáo thống kê
 • Điều 4. Báo cáo thống kê và kỳ báo cáo thống kê
 • Điều 5. Giá trị pháp lý của số liệu thống kê
 • Điều 6. Phương pháp tính trong báo cáo thống kê
 • Chương II TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
 • Điều 7. Lập báo cáo thống kê
 • Điều 8. Hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo thống kê
 • Điều 9. Trình tự gửi, nhận, ngày gửi và thời hạn gửi báo cáo thống kê
 • Điều 10. Chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê
 • Điều 11. Kiểm tra, thẩm tra thống kê
 • Điều 12. Thẩm quyền công bố và phổ biến thông tin thống kê
 • Điều 13. Sử dụng số liệu, thông tin trong báo cáo thống kê
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê
 • Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2019/TT-BTP để xử lý: