Thông tư 14/2019/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2019/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 14/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 14/2019/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 22/11/2019 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 14/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ THÔNG TIN VÔ TUYẾN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ...
 • QCVN 119:2019/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ THÔNG TIN VÔ ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Quy định chung
 • 2.2. Yêu cầu về phát xạ điện từ
 • 2.3. Yêu cầu về miễn nhiễm điện từ
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục A Một số ví dụ về danh mục thiết bị thông tin vô tuyến và dân đường hàng hải được thống kê theo ...
 • Bảng A.1 - Danh mục và tham số cơ bản của một số thiết bị chính thuộc đài bờ
 • Bảng A.2 - Danh mục và tham số cơ bản của một số thiết bị chính thuộc tàu
 • Bảng A.3 - Danh mục các thiết bị thuộc hệ thống GMDSS được trang bị cho tàu có phân chia theo các vùng ...
 • Bảng A.4 - Danh mục một số thiết bị thông tin vô tuyến ngoài hệ thống GMDSS có thể được trang bị cho ...
 • Bảng A.5 - Danh mục một số thiết bị vô tuyến trợ giúp dẫn đường hàng hải
 • Bảng A.6 - Ví dụ phân loại thiết bị của tàu theo môi trường hoạt động
 • Thư mục tài liệu tham khảo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2019/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 14/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 14/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật