Nghị quyết 110/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 110/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch do Chính phủ ban hành Số hiệu: 110/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 02/12/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch do Chính phủ ban hành

  • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH ĐƯỢC TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG, QUY HOẠCH ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 110/NQ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 110/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 110/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 110/NQ-CP

Đang cập nhật