Thông tư 31/2019/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2019/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định về yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 31/2019/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 05/12/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định về yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA TƯƠI SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA TƯƠI SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG
 • Điều 3. Các sản phẩm sữa tươi được sử dụng trong Chương trình Sữa học đường
 • Điều 4. Yêu cầu đối với các vi chất dinh dưỡng trong các sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học ...
 • Điều 5. Yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 6. Hiệu lực thi hành
 • Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 8. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2019/TT-BYT để xử lý: