Công văn 1970/TTCP-KHTH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1970/TTCP-KHTH

Tiêu đề: Công văn 1970/TTCP-KHTH năm 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 do Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 1970/TTCP-KHTH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái Ngày ban hành: 31/10/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Công văn 1970/TTCP-KHTH năm 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 do Thanh tra Chính phủ ban hành

 • Số: 1970/TTCP-KHTH V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020
 • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
 • 1. Công tác thanh tra
 • 2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • 3. Công tác phòng, chống tham nhũng
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG THANH TRA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH
 • 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • 2. Bộ Công Thương
 • 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • 4. Bộ Giao thông Vận tải
 • 5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 6. Bộ Xây dựng
 • 7. Bộ Tài chính
 • 8. Ngân hàng Nhà nước
 • 9. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 • 10. Bộ Thông tin Truyền thông
 • 11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 12. Bộ Y tế
 • 13. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 14. Bộ Khoa học Công nghệ
 • 15. Bộ Nội vụ
 • 16. Bộ Tư pháp
 • 17. Bộ Ngoại giao
 • 18. Ủy ban Dân tộc:
 • 19. Bộ Công an
 • 20. Bộ Quốc phòng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1970/TTCP-KHTH để xử lý:

Tin tức về Công văn 1970/TTCP-KHTH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1970/TTCP-KHTH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1970/TTCP-KHTH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1970/TTCP-KHTH

Đang cập nhật