Thông tư 57/2019/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 57/2019/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 57/2019/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 57/2019/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 11/11/2019 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Thông tư 57/2019/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG, HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ THÂN NHÂN CỦA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 3. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 4. Mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 5. Phương thức đóng bảo hiểm y tế
 • Chương III CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 6. Thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 7. Hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 8. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 9. Đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu TK1-TS TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 57/2019/TT-BCA để xử lý: