Thông tư 184/2019/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 184/2019/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 184/2019/TT-BQP quy định về đồ vật cấm và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 184/2019/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Chiêm Ngày ban hành: 04/12/2019 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 184/2019/TT-BQP quy định về đồ vật cấm và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỒ VẬT CẤM VÀ VIỆC THU GIỮ, XỬ LÝ ĐỒ VẬT CẤM ĐƯA VÀO NƠI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ
 • Điều 5. Phát hiện, thu giữ đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ
 • Điều 6. Xử lý đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ
 • Điều 7. Hồ sơ thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 184/2019/TT-BQP để xử lý: