Nghị định 95/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 95/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 95/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 95/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 16/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 95/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24A/2016/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 95/2019/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 95/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 95/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 95/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật