Công văn 7424/BYT-TCDS

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 7424/BYT-TCDS

Tiêu đề: Công văn 7424/BYT-TCDS năm 2019 về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 7424/BYT-TCDS Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 18/12/2019 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 7424/BYT-TCDS để xử lý:

Phân tích chính sách về Công văn 7424/BYT-TCDS

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 7424/BYT-TCDS

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 7424/BYT-TCDS

Đang cập nhật