Quyết định 35/2019/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 35/2019/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 35/2019/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 19/12/2019 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 3. Nội dung phối hợp
 • Điều 4. Phương thức và cơ chế phối hợp
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Trao đổi, chia sẻ và cập nhật thông tin có liên quan đến các hoạt động nhập khẩu phế liệu vào ...
 • Điều 6. Phối hợp ngăn chặn chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu
 • Điều 7. Phối hợp trong việc thực hiện thông quan phế liệu nhập khẩu
 • Điều 8. Phối hợp trong công tác xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển
 • Điều 9. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra
 • Điều 10. Đầu mối phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Nguyên tắc và tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 35/2019/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 35/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 35/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 35/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật