Thông tư 48/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 48/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 48/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 48/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ Ngày ban hành: 17/12/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 48/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU KẾT QUẢ BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Áp dụng hình thức bảo trì đối với các hoạt động bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường ...
 • Điều 3. Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo ...
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành
 • Điều 5. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ I YÊU CẦU KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO DƯỠNG TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ...
 • I. Yêu cầu kỹ thuật chất lượng, mức độ đáp ứng và thời gian cho phép khắc phục tồn tại đối với hoạt động ...
 • 1. Công tác quản lý công trình đường bộ
 • 2. Bảo dưỡng mặt đường
 • 3. Tiêu chí chất lượng hệ thống an toàn giao thông và hệ thống chiếu sáng
 • 4. Tiêu chí chất lượng nền đường, thoát nước và chăm sóc cây xanh
 • 5. Tiêu chí chất lượng cầu và các công trình khác
 • II. Yêu cầu kỹ thuật chất lượng, mức độ đáp ứng và thời gian cho phép khắc phục tồn tại đối với hoạt ...
 • 1. Công tác quản lý công trình đường bộ
 • 2. Bảo dưỡng mặt đường
 • 3. Tiêu chí chất lượng hệ thống an toàn giao thông và hệ thống chiếu sáng
 • 4. Tiêu chí chất lượng nền đường, thoát nước và chăm sóc cây xanh
 • 5. Tiêu chí chất lượng cầu, hầm, cống chui, kè, tường chắn, tường chống ồn, trung tâm quản lý điều hành ...
 • PHỤ LỤC SỐ II QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, KHẤU TRỪ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG BẢO ...
 • I. Quy định về giám sát
 • II. Quy định về nghiệm thu
 • III. Hướng dẫn phương pháp đánh giá chất lượng thực hiện
 • IV. Quy định về khấu trừ kinh phí
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 48/2019/TT-BGTVT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 48/2019/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 48/2019/TT-BGTVT

Đang cập nhật