Hướng dẫn 704/HD-TLĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 704/HD-TLĐ

Tiêu đề: Hướng dẫn 704/HD-TLĐ năm 2017 về sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Số hiệu: 704/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Trần Thanh Hải Ngày ban hành: 12/05/2017 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 704/HD-TLĐ để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 704/HD-TLĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 704/HD-TLĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 704/HD-TLĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 704/HD-TLĐ

Đang cập nhật