Nghị định 98/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 98/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Số hiệu: 98/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 27/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH THUỘC LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính ...
  • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính ...
  • Điều 5. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 98/2019/NĐ-CP để xử lý: