Nghị định 99/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 99/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi Số hiệu: 99/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 30/12/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Đặt tên, đổi tên cơ sở giáo dục đại học
 • Điều 3. Chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không ...
 • Điều 4. Chuyển trường đại học thành đại học và thành lập trường thuộc cơ sở giáo dục đại học
 • Điều 5. Liên kết các trường đại học thành đại học
 • Điều 6. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học thành lập theo hiệp định giữa Chính phủ nước ...
 • Điều 7. Quy trình, thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ ...
 • Điều 8. Thủ tục thành lập hội đồng trường, công nhận hội đồng trường; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm ...
 • Điều 9. Thủ tục thành lập, công nhận hội đồng đại học; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và các ...
 • Điều 10. Công nhận cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu
 • Điều 11. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam
 • Điều 12. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học
 • Điều 13. Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học
 • Điều 14. Trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù
 • Điều 15. Văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học
 • Điều 16. Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
 • Điều 17. Chuyển nhượng vốn và rút vốn đầu tư vào cơ sở giáo dục đại học
 • Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 99/2019/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 99/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 99/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật