Thông tư 20/2019/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2019/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 20/2019/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 20/2019/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 20/2019/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG”
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ...
 • QCVN 33:2019/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Quy định kỹ thuật đối với cáp treo
 • 2.2. Quy định kỹ thuật đối với cáp trong cống bể
 • 2.3. Quy định kỹ thuật đối với cáp chôn trực tiếp
 • 2.4. Quy định kỹ thuật đối với cáp trong đường hầm
 • 2.5. Quy định kỹ thuật đối với cáp qua sông
 • 2.6. Quy định kỹ thuật đối với cáp thuê bao
 • 2.7. Các quy định lắp đặt thiết bị phụ trợ khác
 • 2.8. Quy định về thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp
 • 2.9. Quy định về quản lý dữ liệu
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục A (Tham khảo) Độ chùng tối thiểu của cáp đồng treo
 • Phụ lục B (Tham khảo) Xác định hệ số che chắn của dây chống sét
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2019/TT-BTTTT để xử lý: