Hướng dẫn 06/HD-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 06/HD-VKSTC

Tiêu đề: Hướng dẫn 06/HD-VKSTC về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2020 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 06/HD-VKSTC Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Phạm Thanh Tùng Ngày ban hành: 06/01/2020 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Hướng dẫn 06/HD-VKSTC về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2020 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  • HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NĂM 2020
  • I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  • II. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  • 1. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn
  • 2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền
  • 3. Công tác kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
  • 4. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
  • 5. Công tác kiểm tra, báo cáo
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 06/HD-VKSTC để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 06/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 06/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 06/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 06/HD-VKSTC

Đang cập nhật