Quyết định 2247/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2247/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 2247/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 2247/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 07/08/2019 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 2247/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2020
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020, áp ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Giáo dục Thể chất, Kế hoạch Tài chính, Giáo dục ...
 • ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2020
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • Điều 2. TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO
 • Điều 3. CÁC MÔN THỂ THAO THI ĐẤU Ở KHU VỰC, TOÀN QUỐC
 • Điều 4. ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Điều 5. ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐẤU
 • Điều 6. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU
 • Điều 7. TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG
 • Chương II ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN
 • Điều 8. MÔN ĐIỀN KINH
 • Điều 9. MÔN BƠI
 • Điều 10. MÔN BÓNG BÀN
 • Điều 11. MÔN BÓNG CHUYỀN
 • Điều 12. MÔN BÓNG ĐÁ
 • Điều 13. MÔN BÓNG RỔ
 • Điều 14. MÔN CỜ VUA
 • Điều 15. MÔN CẦU LÔNG
 • Điều 16. MÔN ĐÁ CẦU
 • Điều 17. MÔN THỂ DỤC
 • Điều 18. MÔN KARATE
 • Điều 19. MÔN TAEKWONDO
 • Điều 20. VÕ CỔ TRUYỀN
 • Điều 21. MÔN VOVINAM
 • Điều 22. MÔN KÉO CO
 • Điều 23. MÔN ĐẨY GẬY
 • Chương III KHIẾU NẠI - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
 • Điều 24. KHIẾU NẠI
 • Điều 25. KHEN THƯỞNG
 • Điều 26. KỶ LUẬT
 • Mẫu 1 ĐĂNG KÝ SƠ BỘ THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2020
 • Mẫu 2 ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CÁN BỘ VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỐNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2020
 • Mẫu 3 ĐĂNG KÝ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2020 BẢN ĐĂNG KÝ MỒN THI
 • Mẫu 4 ĐĂNG KÝ ẢNH CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2020 (để làm thẻ VĐV ...
 • Mẫu 5 PHIẾU DỰ THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX – 2016
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2247/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2247/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2247/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2247/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2247/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật