Thông tư 19/2019/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2019/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 19/2019/TT-BTTTT về quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 19/2019/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 25/12/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 19/2019/TT-BTTTT về quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ QUY HOẠCH BĂNG TẦN 694-806 MHZ CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG IMT CỦA VIỆT NAM
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Băng tần 694-806 MHz được quy hoạch như sau:
  • Điều 3. Thực hiện Quy hoạch:
  • Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2020.
  • Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2019/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 19/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật