Thông tư 11/2019/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2019/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 11/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh Ngày ban hành: 26/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xác định giá ca máy
 • Điều 4. Nội dung giá ca máy
 • Điều 5. Phương pháp xác định giá ca máy
 • Điều 6. Quản lý giá ca máy
 • Điều 7. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 1 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC 2
 • CHƯƠNG I: MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
 • CHƯƠNG II: MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2019/TT-BXD để xử lý: