Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 26/2019/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 27/12/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LƯU MẪU GIỐNG CÂY TRỒNG; KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG, LẤY MẪU VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG CÂY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II LƯU MẪU GIỐNG CÂY TRỒNG
 • Điều 3. Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp hữu tính
 • Điều 4. Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp vô tính
 • Điều 5. Chấm dứt lưu mẫu giống cây trồng
 • Chương III KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG; LẤY MẪU VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG
 • Điều 6. Tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng
 • Chương IV KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG NHẬP KHẨU
 • Điều 7. Đối tượng kiểm tra
 • Điều 8. Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu
 • Điều 9. Xử lý lô giống nhập khẩu không đạt chất lượng
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của Cục Trồng trọt
 • Điều 11. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU TỜ KHAI KỸ THUẬT MẪU GIỐNG CÂY TRỒNG
 • PHỤ LỤC II KHỐI LƯỢNG MẪU LƯU
 • PHỤ LỤC III MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẪU HẠT GIỐNG
 • PHỤ LỤC IV MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG/ LẤY MẪU VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật