Thông tư 13/2019/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2019/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 13/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh Ngày ban hành: 26/12/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý và xác định chi phí đầu tư xây dựng
 • Điều 4. Dự toán xây dựng công trình
 • Điều 5. Thẩm định dự toán xây dựng công trình
 • Điều 6. Điều chỉnh dự toán xây dựng và giá gói thầu xây dựng
 • Điều 7. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2019/TT-BXD để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 13/2019/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13/2019/TT-BXD

Đang cập nhật