Quyết định 3702/QĐ-BNN-TT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3702/QĐ-BNN-TT

Tiêu đề: Quyết định 3702/QĐ-BNN-TT năm 2018 về Quy trình trồng xen cây hồ tiêu, bơ, sầu riêng trong vườn cà phê vối do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 3702/QĐ-BNN-TT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 24/09/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 3702/QĐ-BNN-TT năm 2018 về Quy trình trồng xen cây hồ tiêu, bơ, sầu riêng trong vườn cà phê vối do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH TRỒNG XEN CÂY HỒ TIÊU, CÂY BƠ, CÂY SẦU RIÊNG TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VỐI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình trồng xen cây hồ tiêu, cây bơ, cây sầu riêng trong ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục trưởng ...
 • QUY TRÌNH TRỒNG XEN CÂY HỒ TIÊU, CÂY BƠ, CÂY SẦU RIÊNG TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VỐI
 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Căn cứ xây dựng quy trình
 • 3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật
 • Phần II KỸ THUẬT TRỒNG XEN CÂY HỒ TIÊU, CÂY BƠ, CÂY SẦU RIÊNG TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VỐI
 • I. KỸ THUẬT TRỒNG XEN CÂY HỒ TIÊU TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VỐI
 • 1. Điều kiện trồng xen
 • 2. Kỹ thuật trồng xen hồ tiêu trong vườn cà phê
 • 3. Bón phân
 • 4. Tưới nước
 • 5. Tạo hình
 • 6. Làm cỏ
 • 7. Phòng trừ sâu bệnh hại phổ biến
 • 8. Thu hoạch và bảo quản
 • II. KỸ THUẬT TRỒNG XEN CÂY BƠ TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VỐI
 • 1. Điều kiện trồng xen
 • 2. Kỹ thuật trồng xen cây bơ trong vườn cà phê
 • 4. Tưới nước
 • 5. Tạo hình
 • 6. Làm cỏ
 • 7. Phòng trừ sâu bệnh hại
 • 8. Thu hoạch và bảo quản
 • III. KỸ THUẬT TRỒNG XEN CÂY SẦU RIÊNG TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VỐI
 • 1. Điều kiện trồng xen
 • 2. Kỹ thuật trồng xen trong vườn cà phê
 • 3. Bón phân
 • 4. Tưới nước
 • 5. Tạo hình
 • 6. Làm cỏ
 • 7. Phòng trừ sâu bệnh hại
 • 8. Thu hoạch và bảo quản
 • Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3702/QĐ-BNN-TT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3702/QĐ-BNN-TT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3702/QĐ-BNN-TT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3702/QĐ-BNN-TT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3702/QĐ-BNN-TT

Đang cập nhật