Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Số hiệu: 34/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục tiêu phối hợp
 • Điều 4. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 5. Hình thức phối hợp
 • Chương II NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
 • Điều 6. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật về ...
 • Điều 7. Phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt ...
 • Điều 8. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài
 • Điều 9. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý cư trú, hoạt ...
 • Điều 10. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài
 • Điều 11. Phối hợp trong việc thống kê nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài
 • Điều 12. Chế độ trao đổi thông tin
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Kinh phí triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 34/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật