Quyết định 03/2020/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2020/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 03/2020/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 03/2020/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 13/01/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 03/2020/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT Đ QUY ĐỊNH VỀ DỰ BÁO, CẢNH BÁO VÀ TRUYỀN TIN THIÊN TAI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai
 • Điều 6. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai
 • Chương II DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI
 • Mục 1. DỰ BÁO, CẢNH BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, SÓNG LỚN, NƯỚC DÂNG DO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO
 • Điều 7. Ban hành bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, sóng lớn, nước dâng do áp thấp nhiệt đới
 • Điều 8. Ban hành bản tin dự báo, cảnh báo bão, sóng lớn, nước dâng do bão
 • Điều 9. Nội dung tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới
 • Điều 10. Nội dung tin dự báo, cảnh báo bão
 • Điều 11. Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo sóng lớn, nước dâng do áp thấp nhiệt đới, bão
 • Điều 12. Tần suất và thời gian ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão, sóng lớn ...
 • Mục 2. DỰ BÁO, CẢNH BÁO MƯA LỚN, LŨ, NGẬP LỤT, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY
 • Điều 13. Ban hành bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc ...
 • Điều 14. Nội dung dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
 • Điều 15. Tần suất và thời gian ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, ...
 • Mục 3. DỰ BÁO, CẢNH BÁO NẮNG NÓNG, HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN
 • Điều 16. Ban hành bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn
 • Điều 17. Nội dung tin dự báo, cảnh báo nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn
 • Điều 18. Tần suất và thời gian ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn
 • Mục 4. BÁO TIN ĐỘNG ĐẤT, CẢNH BÁO SÓNG THẦN
 • Điều 19. Ban hành tin động đất
 • Điều 20. Nội dung tin động đất
 • Điều 21. Ban hành tin cảnh báo sóng thần
 • Điều 22. Các loại tin cảnh báo sóng thần
 • Điều 23. Nội dung tin cảnh báo sóng thần
 • Mục 5. DỰ BÁO, CẢNH BÁO CÁC LOẠI THIÊN TAI LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN KHÁC
 • Điều 24. Dự báo, cảnh báo các loại thiên tai khí tượng, thủy văn, hải văn khác
 • Điều 25. Nội dung, hình thức, thời gian và tần suất ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo các loại thiên ...
 • Chương III TRUYỀN TIN VỀ THIÊN TAI
 • Điều 26. Cung cấp tin về thiên tai
 • Điều 27. Thời gian và phương thức cung cấp tin về thiên tai
 • Điều 28. Chế độ truyền phát tin về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
 • Điều 29. Chế độ truyền phát tin về động đất, cảnh báo sóng thần
 • Điều 30. Chế độ truyền phát tin về các loại thiên tai khác
 • Điều 31. Chế độ truyền phát tin khi ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai
 • Điều 32. Việc truyền phát tin về thiên tai của các tổ chức và cá nhân
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC DỰ BÁO, CẢNH BÁO VÀ TRUYỀN TIN VỀ THIÊN TAI
 • Điều 33. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó ...
 • Điều 34. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 35. Trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí
 • Điều 36. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 37. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân quản lý các công trình hồ chứa
 • Điều 38. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý phương tiện hoạt động trên biển, phương tiện thông ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 39. Hiệu lực thi hành
 • Điều 40. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I SƠ ĐỒ KHU VỰC THEO DÕI VÀ DỰ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO
 • PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÁC SÔNG DO TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA DỰ BÁO, CẢNH BÁO LŨ
 • PHỤ LỤC III DANH SÁCH CÁC SÔNG DO CÁC ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC VÀ CÁC ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH ...
 • PHỤ LỤC IV BẢNG CẤP GIÓ VÀ CẤP SÓNG
 • PHỤ LỤC V DANH SÁCH CƠ QUAN CUNG CẤP VÀ CƠ QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI
 • PHỤ LỤC VI TÍN HIỆU BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO
 • PHỤ LỤC VII TÍN HIỆU BÁO LŨ
 • PHỤ LỤC VIII CHẾ ĐỘ VÀ ĐỊA ĐIỂM BẮN PHÁO HIỆU
 • PHỤ LỤC IX CƯỜNG ĐỘ CHẤN ĐỘNG TRÊN MẶT ĐẤT (THEO THANG MSK-64)
 • PHỤ LỤC X MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘ LỚN ĐỘNG ĐẤT (M), PHÂN LOẠI ĐỘNG ĐẤT, CƯỜNG ĐỘ CHẤN ĐỘNG TRÊN MẶT ĐẤT ...
 • PHỤ LỤC XI BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG ĐỘNG ĐẤT TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM VÀ VÙNG PHỤ CẬN
 • PHỤ LỤC XII BẢN ĐỒ CÁC VÙNG NGUỒN PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT CÓ KHẢ NĂNG GÂY SÓNG THẦN NGUY HIỂM CHO VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2020/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật