Quyết định 4145/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4145/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 4145/QĐ-BVHTTDL năm 2019 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thi, liên hoan, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 4145/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy Ngày ban hành: 22/11/2019 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 4145/QĐ-BVHTTDL năm 2019 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thi, liên hoan, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN, NỘI DUNG, QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ, ĐỊNH MỨC KINH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN, NỘI DUNG, QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ, ĐỊNH MỨC KINH TẾ-KỸ THUẬT TỔ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hướng dẫn áp dụng
 • Điều 4. Cơ sở xây dựng
 • Điều 5. Nguyên tắc xây dựng
 • Điều 6. Giải thích từ ngữ
 • Điều 7. Tiêu chí, tiêu chuẩn của dịch vụ sự nghiệp công
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 8. Quy trình cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
 • Điều 9. Định mức kinh tế - kỹ thuật
 • Điều 10. Triển khai thực hiện
 • PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, THI, LIÊN HOAN TÁC PHẨM MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH PHỤC ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4145/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4145/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4145/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4145/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4145/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật