Nghị định 116/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 116/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm Số hiệu: 116/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 25/09/2020 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƯ PHẠM
 • Chương I NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Xác định nhu cầu đào tạo, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu
 • Chương II CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT VÀ BỒI HOÀN KINH PHÍ HỖ TRỢ
 • Điều 4. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
 • Điều 5. Lập dự toán, chi trả kinh phí hỗ trợ
 • Điều 6. Bồi hoàn kinh phí hỗ trợ
 • Điều 7. Thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt
 • Điều 8. Chi phí bồi hoàn và cách tính chi phí bồi hoàn
 • Điều 9. Thu hồi chi phí bồi hoàn
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của các bộ, ngành
 • Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 12. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo giáo viên
 • Điều 13. Trách nhiệm của gia đình và người được cử đi đào tạo
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 15. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG VÀ CAM KẾT BỒI HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT
 • Mẫu số 02 GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 116/2020/NĐ-CP để xử lý: