Thông tư 37/2019/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 37/2019/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 37/2019/TT-BYT quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 37/2019/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 30/12/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thống kê

Mục lục Thông tư 37/2019/TT-BYT quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH Y TẾ
  • Điều 1. Sổ ghi chép ban đầu và biểu mẫu báo cáo thống kê
  • Điều 2. Kỳ báo cáo
  • Điều 3. Chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế
  • Điều 4. Trách nhiệm thi hành
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 37/2019/TT-BYT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 37/2019/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 37/2019/TT-BYT

Đang cập nhật