Quyết định 149/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 149/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 149/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 22/01/2020 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM ...
 • Điều 1. Phê duyệt “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau ...
 • I. QUAN ĐIỂM
 • II. KHÁI NIỆM, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU
 • III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng ...
 • PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐC GIA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 149/QĐ-TTg để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 149/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 149/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 149/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 149/QĐ-TTg

Đang cập nhật