Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 34/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai Ngày ban hành: 02/12/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2019.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Khoa học và ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 3. Nội dung phối hợp
 • Điều 4. Phương thức phối hợp
 • Chương II TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM ...
 • Điều 5. Trách nhiệm chung
 • Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương
 • Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh
 • Điều 8. Trách nhiệm của Sở Y tế
 • Điều 9. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh
 • Điều 10. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường Bình Thuận
 • Điều 11. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điều 12. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 14. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan khác
 • Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị liên ...
 • Điều 17. Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất (nếu có yêu cầu) các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 34/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật