Nghị định 16/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 16/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam Số hiệu: 16/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 03/02/2020 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch giấy tờ trong hồ sơ quốc tịch sang tiếng Việt
 • Điều 3. Cách thức nộp, thụ lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết các việc về quốc tịch
 • Điều 4. Hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người thôi quốc tịch, tước quốc ...
 • Điều 5. Việc sử dụng quốc tịch của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ ...
 • Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II THỦ TỤC NHẬP, TRỞ LẠI, THÔI, TƯỚC QUỐC TỊCH, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
 • Mục 1. NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
 • Điều 7. Một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại
 • Điều 8. Người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại
 • Điều 9. Trường hợp đặc biệt xin nhập quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài theo quy ...
 • Điều 10. Một số giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam
 • Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam theo
 • Điều 12. Trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam
 • Mục 2. TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
 • Điều 13. Điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các
 • Điều 14. Trường hợp đặc biệt xin trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài theo ...
 • Điều 15. Một số giấy tờ trong hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam
 • Điều 16. Xác minh hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam
 • Mục 3. THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
 • Điều 17. Trường hợp chưa được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại
 • Điều 18. Một số giấy tờ trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam
 • Điều 19. Giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam trong trường hợp giấy tờ bảo đảm việc cho nhập ...
 • Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thông báo về trường hợp chưa được thôi ...
 • Điều 21. Xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam
 • Mục 4. TƯỚC QUỐC TỊCH, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
 • Điều 22. Hồ sơ kiến nghị tước quốc tịch Việt Nam
 • Điều 23. Hồ sơ kiến nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam
 • Chương III THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VỀ QUỐC TỊCH
 • Điều 24. Thông báo về việc được nhập, trở lại, thôi quốc tịch, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định cho ...
 • Điều 25. Thông báo, ghi chú vào sổ hộ tịch việc thay đổi quốc tịch
 • Chương IV ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM, CẤP GIẤY XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM, CẤP ...
 • Mục 1. ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
 • Điều 27. Đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam
 • Điều 28. Văn bản pháp luật và giấy tờ làm cơ sở để xác định có quốc tịch Việt Nam
 • Điều 29. Trình tự, thủ tục đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam
 • Mục 2. CẤP GIẤY XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
 • Điều 30. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • Điều 31. Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • Mục 3. CẤP GIẤY XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM
 • Điều 32. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
 • Điều 33. Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC TỊCH
 • Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
 • Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 37. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 39. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 16/2020/NĐ-CP để xử lý: