Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2012/QĐ-UBND và 35/2015/QĐ-UBND quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 02/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai Ngày ban hành: 17/01/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2012/QĐ-UBND và 35/2015/QĐ-UBND quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2012/QĐ- UBND NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2012/QĐ- UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 và ...
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện:
 • Điều 3. Ngoài việc sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác tại Quyết định số 43 ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các ...
 • PHỤ LỤC
 • Đối với địa bàn huyện Đức Linh
 • Đối với địa bàn huyện Tánh Linh
 • Đối với địa bàn thị xã La Gi
 • Đối với địa bàn huyện Hàm Thuận Nam
 • Đối với địa bàn huyện Bắc Bình
 • Đối với địa bàn huyện Tuy Phong
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 02/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật