Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 3715/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải Ngày ban hành: 28/10/2019 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan ...
  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. MỤC TIÊU CỤ THỂ
  • III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật