Quyết định 2158/QĐ-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2158/QĐ-BKHĐT

Tiêu đề: Quyết định 2158/QĐ-BKHĐT năm 2019 hướng dẫn lồng ghép mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và địa phương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 2158/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 2158/QĐ-BKHĐT năm 2019 hướng dẫn lồng ghép mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và địa phương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan ...
 • HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 5 NĂM GIAI ...
 • 1. Quy định chung
 • 2. Thực hiện lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm ...
 • 3. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ ĐÍNH I CÁC NỘI DUNG THAM KHẢO ĐỂ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PTBV TRONG ...
 • PHỤ ĐÍNH II CÁCH THỨC RÀ SOÁT, ĐỐI CHIẾU GIỮA CÁC MỤC TIÊU PTBV VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN TRONG KẾ HOẠCH ...
 • PHỤ ĐÍNH III CÁC MỤC TIÊU PTBV, CHỈ TIÊU PTBV LIÊN QUAN ĐẾN TRẺ EM CÓ THỂ XEM XÉT, LỰA CHỌN ĐỂ LỒNG GHÉP ...
 • PHỤ ĐÍNH IV CÁC MỤC TIÊU PTBV, CHỈ TIÊU PTBV LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ CÓ THỂ XEM XÉT, LỰA CHỌN ĐỂ LỒNG GHÉP ...
 • PHỤ ĐÍNH V CÁC NỘI DUNG THAM KHẢO ĐỂ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PTBV ĐÃ ĐƯỢC LỒNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2158/QĐ-BKHĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2158/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2158/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2158/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2158/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật