Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành Số hiệu: 42/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng Ngày ban hành: 09/12/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020
  • Điều 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
  • Điều 2. Về mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020
  • Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật