Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 Số hiệu: 60/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng Ngày ban hành: 10/12/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Điều 1 Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật