Quyết định 61/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 61/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 61/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 61/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn Ngày ban hành: 19/12/2019 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 61/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày tháng 01/01/2020 và thay thế các Quyết định: số 94/2014/QĐ-UBND ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn ...
 • QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thời hạn áp dụng
 • Chương 2 VỊ TRÍ CÁC LOẠI ĐẤT
 • Điều 4. Vị trí đất nông nghiệp
 • Điều 5. Vị trí đất phi nông nghiệp
 • Chương 3 GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
 • Điều 6. Giá đất nông nghiệp
 • Điều 7. Giá đất phi nông nghiệp
 • Điều 8. Đất chưa sử dụng
 • Điều 9. Xử lý giá đất phi nông nghiệp đối với những thửa đất hoặc khu đất trong trường hợp đặc biệt
 • Chương 4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 61/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 61/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 61/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 61/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 61/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật