Thông tư 03/2020/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2020/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 03/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 03/2020/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 22/01/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 03/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2018/TT-BYT NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhi
 • PHỤ LỤC I HƯỚNG DẪN VIỆC LẤY MẪU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
 • I. Trình tự lấy mẫu và các thao tác lấy mẫu
 • II. Các bước thực hiện lấy mẫu
 • III. Các loại dụng cụ lấy mẫu
 • IV. Số đơn vị bao gói thương phẩm của thuốc thành phẩm cần lấy để kiểm tra bằng cảm quan (ISO 2859-1 ...
 • V. Cơ số mẫu lấy để kiểm tra chất lượng
 • PHỤ LỤC III BIỂU MẪU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2020/TT-BYT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 03/2020/TT-BYT

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2020/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2020/TT-BYT

Đang cập nhật