Thông tư 22/2019/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2019/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 22/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng”, mã số ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BXD ...
 • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
 • QCVN 01:2019/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1 Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2 Đối tượng áp dụng
 • 1.3 Tài liệu viện dẫn
 • 1.4 Giải thích từ ngữ
 • 1.5 Yêu cầu chung
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1  Yêu cầu về đất dân dụng
 • 2.2  Yêu cầu về đơn vị ở
 • 2.3  Yêu cầu về các công trình dịch vụ - công cộng
 • 2.4  Yêu cầu về đất cây xanh
 • 2.5  Yêu cầu về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao
 • 2.6  Yêu cầu về kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị và bố cục các công trình đối với các khu vực phát ...
 • 2.7  Yêu cầu về không gian và sử dụng đất các khu vực hiện hữu trong đô thị
 • 2.8  Yêu cầu về cao độ nền và thoát nước mặt
 • 2.9  Yêu cầu về giao thông
 • 2.10  Yêu cầu về cấp nước
 • 2.11  Yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải (XLNT)
 • 2.12  Yêu cầu về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (CTR)
 • 2.13  Yêu cầu về nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
 • 2.14  Yêu cầu về cấp điện
 • 2.15  Yêu cầu về bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm
 • 2.16  Yêu cầu về quy hoạch xây dựng nông thôn
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIẸN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2019/TT-BXD để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 22/2019/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 22/2019/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 22/2019/TT-BXD

Đang cập nhật